Kvarts

Kvarts (SiO2) är en jämnkornig metamorf bergart omvandlad från sandsten.
Kvarts

Så framställs den:

Kvarts bryts och krossas till lämplig fraktion i vår anläggning i Ristimaa, Finland.

 

Användning:

Den kvarts som bryts i Ristimaa används till största delen av stålindustrin i deras kromugnar. Kvarts kan ibland även användas som vägbeläggningsmaterial och i eldfasta material.

ANLÄGGNINGAR SOM TILLVERKAR KVARTS

SÄKERHETSDATABLAD

KONTAKT

KVARTS

JAG VILL BLI KONTAKTAD