Rätt produkt, i rätt tid, på rätt plats

Många stora och komplicerade tillverkningsprocesser är beroende av kalkprodukter – i precis rätt ögonblick. Därför är det viktigt med snabba och säkra transporter. Hur det funkar? Häng med från order till leverans!

Thomas Brunzell, transportledare på SMA Mineral, har precis gått på sitt fyradagarsskift efter fyra dagars ledighet – ett upplägg som han tycker fungerar bra, även om det blir mycket helgjobb, till och med på julafton ibland.
– Våra kunder ska alltid kunna känna sig trygga. Därför är vi tillgängliga dygnet runt, varje dag, året om, säger Thomas.

FULL KOLL HELA VÄGEN
Med ett femtontal egna och externa lastplatser, ett stort antal kunder över hela landet och en mängd olika kalkprodukter som alla kräver sin speciella hantering, gäller det att hålla tungan rätt i mun. I detta arbete är transportledningssystemet K2 ett bra verktyg.
– Beställningar tas emot via telefon och mejl, och läggs in i systemet tillsammans med alla uppgifter. I K2 kan vi se vilka bilar som är lediga och var de befinner sig. SMA Mineral har ett eget åkeri med tre bilar och ett nät av kontrakterade åkare över hela Norden. Vi strävar hela tiden efter att maximera transporterna och undvika tomkörning – för ekonomins och miljöns skull, berättar Thomas.
Från K2 skickas ett meddelande till chauffören som kan bekräfta start, lastning och lossning via en app. Transportledaren kan hela tiden se var leveransen befinner sig.
– Systemet med appen är nytt. Det kommer underlätta arbetet för SMA Mineral och vi kommer kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service än tidigare då allt sköttes manuellt, säger Thomas.
Från order till leverans på någon av SMA Minerals hemmamarknader ska det aldrig ta längre än tre arbetsdagar. I akuta lägen kan det gå ännu snabbare.
– Akuta leveranser är dyrare än planerade. Därför vill vi minimera akuta transporter som inte beror på problem och haverier. Men självklart försöker vi alltid lösa kundens önskemål. Vi vet vad det innebär om ett pappersbruk, en stålindustri eller ett reningsverk måste stänga ner, säger Thomas.

FRÅN LASTNING TILL LOSSNING
Sedan i maj 2018 arbetar Clara Steen som chaufför på SMA Mineral. Hon bor i Karlstad men utgår från Gåsgruvan i Filipstad.
– Jag kör i hela landet, både kortare sträckor över dagen och längre sträckor som tar flera dagar. Det är ett roligt och varierande arbete. Olika produkter ger olika förutsättningar. Till exempel är det ofta trånga skogsvägar och mycket backande när man kör sjökalk. Då gäller det att ha koll på var man har bilen, säger Clara.
Vi hängde med Clara en dag på hennes väg från Filipstad, via vår terminal i Otterbäcken, där hon lastade på 38 ton bränd kalk som sedan transporterades till Gruvöns pappersbruk i Grums, där det lossades.
– Att leverera i rätt tid är förstås viktigt men även att ha en dialog med kunden som ofta vill veta exakt när lasset kommer. Och självklart att meddela om något händer som påverkar transporten, säger Clara.
På Gruvöns pappersbruk, som är en del av BillerudKorsnäs, används den brända kalken som makeup-kemikalie för att få en reaktion med grönlut som kommer från sodapannan på bruket. Efter reaktion renas luten och skickas till kokeriet som vitlut, en aktiv kokkemikalie.
– För oss är det viktigt med förståelse för oförutsedda händelser, vilka kan ställa till planeringen av både transport och produktion, att vi samarbetar för att hitta en bra lösning. Det fungerar bra med SMA Mineral, säger Kristian Dedorsson, driftsverkmästare för avdelningen Lut & Ånga på BillerudKorsnäs.

 

 

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.