SaltX Technology, SMA Mineral och SSAB genomför förstudie kring tillämpning av ny teknik för framställning av klimatneutral kalk

SaltX Technology, SMA Mineral och SSAB inleder en gemensam förstudie av hur en ny teknik för framställning av klimatneutral kalk skulle kunna tillämpas i SSABs ståltillverkningsprocess. Tekniken, som är under utveckling av SaltX Technology, siktar till att ersätta fossila bränslen med förnybar elektricitet vid framställning av kalk. Vid tillverkning av malmbaserat stål behövs kalk som slaggbildare.

Inför starten av förstudien har parterna avgivit en avsiktsförklaring (ett “Letter of Intent”) som syftar till möjligheten att sluta ett samarbetsavtal vid ett positivt utfall av förstudien. Förstudien ska slutföras under innevarande år.

SaltX Technology är i utvecklingsfasen av en teknik för framställning av kalk, EAC (Electric Arc Calciner), som siktar till att ersätta fossila bränslen med förnybar elektricitet i en process som kallas kalcinering. I den hettas kalksten upp i höga temperaturer och den koldioxid som då frigörs isoleras och separeras. Tekniken gör det möjligt att tillverka bränd kalk utan utsläpp från fossila bränslen.

SMA Mineral och SaltX Technology planerar att påbörja byggnationen av sin första gemensamma anläggning för kalcinering under 2023 med målsättningen att under 2025 leverera cirka 40 000 ton klimatneutral kalk till i första hand stålindustrin.

– SSAB är tydliga med att de vill ha klimatneutral kalk för sin ståltillverkning. Med de nya elektrifierade produktionsanläggningarna vi bygger tillsammans med SaltX Technology, har vi på sikt goda möjligheter att kunna tillgodose efterfrågan från såväl SSAB som andra aktörer, säger Svante Fielding, vd på SMA Mineral.

– Stålindustrin är stora utsläppare av koldioxid och SSAB:s arbete för att tillverka fossilfritt stål är en förebild för hela industrin. Att vi på SaltX Technology med vår innovation för elektrifierad kalcinering, kan påskynda denna omställning ytterligare gör mig både stolt och hoppfull, säger Carl-Johan Linér, vd på SaltX Technology.

För mer information, vänligen kontakta: 
Svante Fielding, vd, 073 803 46 78

Om SSAB

SSAB är ett globalt stålföretag som är världsledande inom höghållfasta stål och relaterade tjänster. Vår vision är att bidra till en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB siktar på att bli det första stålföretaget i världen att erbjuda fossilfritt stål på marknaden 2026, och att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från den egna verksamheten kring 2030. För mer information, besök: www.ssab.com

Om SaltX Technology

SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Om SMA Mineral
SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar bränd kalk till bland annat stål- och papper & massaindustrin. För mer information, besök: www.smamineral.se

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.