Sandvik valde SMA Mineral – bytte kalk – sänkte CO2-utsläppen

När Sandvik bytte till en ny typ av kalk till ståltillverkningen minskade koldioxidutsläppen med hela 5 800 ton per år. Hemligheten? SMA Minerals schaktugnsbrända kalk – Ferrum S.

Den svenska stålindustrin kämpar just nu hårt med att minimera sin miljöpåverkan och det pågår en ständig jakt på utsläppskällor. För Sandvik Materials Technology blev ett av stegen att byta kalken som används vid smältning av skrot. Från roterugnsbränd till den schaktugnsbrända Ferrum S.

Motsvarar utsläpp från 2 000 bilar
Varför är då Ferrum S så bra? Jo, den schaktugnsbrända kalken kräver mindre energi i tillverkningen samtidigt som den fungerar väldigt bra ihop med ljusbågsugnen, där skrotet smälts.
– Ferrum S har en optimal kolhalt, reagerar och smälter ut snabbt samt fungerar utmärkt som slaggbildare, förklarar Mikael Zackrisson, försäljningsingenjör vid SMA Mineral.
Tack vare att det krävs mindre energi att tillverka den här kalken och att SMA Minerals läge kräver kortare transporter har Sandvik nu alltså lyckats minska koldioxidutsläppet med totalt 5 800 ton per år. Det motsvarar utsläppen från ungefär 2 000 bensindrivna personbilar varje år.

Flera tester och analyser visade väg
Det var för ett par år sedan som Sandvik började undersöka huruvida en mer energieffektiv kalk skulle kunna användas i ljusbågsugnen. Flera tester och analyser senare bestämde de sig.
– Vi ser ständigt över och utvärderar de råvaror vi köper in, ur både ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. För oss är det viktigt att arbeta med leverantörer som tar ansvar för miljön, sina produkter och sina anställda, säger Michail Ternovski, inköpare vid Sandvik Materials Technology.

Bra kvitto för Ferrum S
Ett stort steg för Sandvik – att testa en helt ny råvara – och ett bra kvitto för Ferrum S, konstaterar Mikael Zackrisson.
– Att bestämma sig för att använda en ny produkt på det här sättet är ett stort steg som kräver omfattande test och utvärdering och därför har det varit en lång process. Att Sandvik till slut valde Ferrum S känns jättekul!

Varför kalk i stål? Därför!
I ståltillverkningen hos Sandvik används Ferrum S för att bilda slagg i ljusbågsugnen, en elektrisk ugn som används för att smälta skrot. Och slaggen i sin tur, ja den renar stålet från oönskade ämnen och partiklar samt skyddar ugnarnas eldfasta material. Avgörande med andra ord.

Tillbaka

Mikael

Zackrisson

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.