Skyddsombuden Leif och Joachim – alltid alerta

”Allt handlar om att undvika olyckor” Joachim och Leif är skyddsombud på SMA Mineral och arbetar ständigt för att vi alla ska komma hem oskadda efter en dag på jobbet. Vad de gör? En massa saker.

Har du också tänkt att du ju ”ska bara”? Bara klättra några meter upp, bara ta dig från plats a till plats b och att det ju går fort? När man ”ska bara” kan olyckan snabbt vara framme.

”Finns anledning till att vi tjatar”

Leif Frisk och Joachim Olsson är båda skyddsombud på SMA Mineral, Leif i Oxelösund och Joachim i Gåsgruvan. Ett slags förlängd arm åt arbetsgivaren kan man säga. De ser till exempel till att hålla medarbetarna uppdaterade på nya verktyg och säkerhetsregler. De går skyddsronder för att kontrollera om något är trasigt och är något trasigt, ja då finns det ett system dit alla kan rapportera varpå Leif och Joachim som skyddsombud får en notis om det. Och så har de extra koll på personalen.

– Är det någon som mår dåligt eller som har skadat sig? Då försöker vi ta reda på vad vi kan förändra och förbättra, förklarar Leif Frisk och fortsätter:

– Allt handlar om att undvika olyckor. Det kan väcka lite gnäll ibland men det finns alltid en anledning till att vi tjatar om hjälm och varselkläder.

”Gör konsekvensanalyser”

Joachim har varit skyddsombud i ungefär ett år och är glad att han tog sig an uppdraget.

– Det känns meningsfullt att få vara med och bidra till att öka säkerheten på arbetsplatsen. Och så är det lärorikt att få gå utbildningar och lära sig mer, berättar han.

Sedan går det inte att bygga bort alla faror, konstaterar Leif.

– Det är en omöjlighet, i så fall skulle vi behöva arbeta i en madrasserad cell. Det vi däremot kan är att göra konsekvensanalyser. På så sätt kan vi undvika vanliga skador som kläm- och sårskador. Ska du klättra på en stege? Se till att den står stadigt eller ta en skylift i stället. Ska du skruva och meka? Se till att alltid ha handskar på dig.

Viktigt att våga

Båda är överens – man är duktig på att tänka säkerhet på SMA Mineral. Här förstår man vikten av säkerhet och det behöver sällan tjatas om att använda den där hjälmen.

Vad krävs för att kunna göra ett bra jobb som skyddsombud?

– Att man har en chef som förstår vikten av arbetet och det har vi verkligen här i Gåsgruvan. Påpekar jag något för vår platschef Jesper så ordnar han det. Det kan handla om att beställa hem saker, bygga landgångar eller laga räcken. Det är aldrig något problem, berättar Joachim.

Ja, förståelse och vilja krävs, konstaterar Leif.

– Och så är det viktigt att vi alla vågar påpeka risker vi upptäcker. Lyckas vi med det kan vi skapa en ny generation med ett ännu högre säkerhetstänk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joachim Olsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Frisk

Tillbaka

Kalle

Nordgren

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.