SMA Mineral är nu Fair transport certifierade

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.

Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför.

Med Fair Transport får vi en certifiering och ett kraftfullt verktyg som visar att vi och vår verksamhet arbetar ansvarsfullt och är förberedda att möta dagens och framtidens krav. Ett verktyg för att bibehålla vår konkurrenskraft och möjligheten att driva en lönsam verksamhet i många år framöver.

– Vi på SMA Mineral har åtagit oss att arbeta i enlighet med alla kriterier inom Fair Transport. Vi är därmed en del i åkeriernas arbete för en hållbar transportkedja. Det innebär att vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren, ansvarsfull och därmed hållbar transportnäring, säger Viktor Zsigo, Logistics Manager på SMA Mineral.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.