SMA Mineral har beslutat att driva kalkproduktionen vidare i Torneå!

Det omställningsarbete för framtiden som skulle skett under produktionsuppehållet beräknas ändå kunna ske under normala underhållsstopp.

I början av mars inledde SMA Mineral Oy förhandlingar i syfte att pausa produktionen vid företagets anläggning i Torneå. Ett omfattande arbete för att hitta lösningar har nu mycket glädjande resulterat i att anläggningen kan drivas vidare. Detta tack vare en konstruktiv dialog med såväl kunder som leverantörer samt intensivt internt arbete. Det omställningsarbete för framtiden som skulle skett under produktionsuppehållet beräknas ändå kunna ske under normala underhållsstopp.

Anläggningen i Torneå kommer liksom tidigare producera kalkprodukter för stål-och gruvindustrin samt ökade volymer till kunder inom massa- och pappersindustrin.

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Ordermottagning för befintliga kunder

Nu är sommaren äntligen här och vi önskar dig fina och avkopplande veckor. Och precis som vanligt finns vi på SMA Mineral bara ett samtal eller ett mejl bort.