SMA Mineral har beslutat att driva kalkproduktionen vidare i Torneå!

Det omställningsarbete för framtiden som skulle skett under produktionsuppehållet beräknas ändå kunna ske under normala underhållsstopp.

I början av mars inledde SMA Mineral Oy förhandlingar i syfte att pausa produktionen vid företagets anläggning i Torneå. Ett omfattande arbete för att hitta lösningar har nu mycket glädjande resulterat i att anläggningen kan drivas vidare. Detta tack vare en konstruktiv dialog med såväl kunder som leverantörer samt intensivt internt arbete. Det omställningsarbete för framtiden som skulle skett under produktionsuppehållet beräknas ändå kunna ske under normala underhållsstopp.

Anläggningen i Torneå kommer liksom tidigare producera kalkprodukter för stål-och gruvindustrin samt ökade volymer till kunder inom massa- och pappersindustrin.

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

SMA Mineral kritiska till dom i skadeståndsmål

SMA Mineral lämnade i mars 2020 in en ansökan om stämning och yrkade intrångsersättning enligt bl.a. regeringsformen och miljöbalken. Enligt den nyligen meddelade domen nekas SMA Mineral skadestånd. Två av fyra domare var dock skiljaktiga och ville utdöma skadestånd. SMA Mineral kommer överklaga domen.

NOTIS

SMA Mineral inför pristillägg på kalk

För att kunna leverera de volymer som våra kunder behöver för sin produktion, måste vi omgående kompensera för de ökade kostnaderna genom ett särskilt pristillägg.