SMA Mineral har beslutat att driva kalkproduktionen vidare i Torneå!

Det omställningsarbete för framtiden som skulle skett under produktionsuppehållet beräknas ändå kunna ske under normala underhållsstopp.

I början av mars inledde SMA Mineral Oy förhandlingar i syfte att pausa produktionen vid företagets anläggning i Torneå. Ett omfattande arbete för att hitta lösningar har nu mycket glädjande resulterat i att anläggningen kan drivas vidare. Detta tack vare en konstruktiv dialog med såväl kunder som leverantörer samt intensivt internt arbete. Det omställningsarbete för framtiden som skulle skett under produktionsuppehållet beräknas ändå kunna ske under normala underhållsstopp.

Anläggningen i Torneå kommer liksom tidigare producera kalkprodukter för stål-och gruvindustrin samt ökade volymer till kunder inom massa- och pappersindustrin.

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.