SMA Mineral inför pristillägg på kalk

För att kunna leverera de volymer som våra kunder behöver för sin produktion, måste vi omgående kompensera för de ökade kostnaderna genom ett särskilt pristillägg.

På grund av omständigheter som ligger helt utanför vår kontroll och beror på den allvarliga situationen i världen måste vi meddela om kraftigt ökade priser på den typ av bränd kalk som används främst vid tillverkning av pappersmassa.

Produktens försörjningskedja som ligger till grund för leveranserna till den nordiska marknaden utgörs till delar av import av varor från andra länder i Europa. Den senaste tiden har kostnaderna, i första hand för bränsle och frakter, rusat i höjden och vi ser även begränsningar av tillgänglig produktionskapacitet. Vi har ingen möjlighet att själva påverka eller absorbera dessa kostnadsökningar.

För att kunna leverera de volymer som våra kunder behöver för sin produktion, måste vi därför omgående kompensera för de ökade kostnaderna genom ett särskilt pristillägg. Detta kommer justeras i takt med kostnadsutvecklingen framöver. Vi tar nu individuell kontakt med våra avtalskunder för att ge mer information och svara på eventuella frågor.

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

SMA Mineral kritiska till dom i skadeståndsmål

SMA Mineral lämnade i mars 2020 in en ansökan om stämning och yrkade intrångsersättning enligt bl.a. regeringsformen och miljöbalken. Enligt den nyligen meddelade domen nekas SMA Mineral skadestånd. Två av fyra domare var dock skiljaktiga och ville utdöma skadestånd. SMA Mineral kommer överklaga domen.

NOTIS

SMA Mineral inför pristillägg på kalk

För att kunna leverera de volymer som våra kunder behöver för sin produktion, måste vi omgående kompensera för de ökade kostnaderna genom ett särskilt pristillägg.