SMA Mineral ingår partnerskap med SaltX Technology för att accelerera omställningen till produktion av “grön kalk”

SMA Mineral vill ligga i framkant avseende teknisk innovation som främjar en grön och cirkulär omställning av industrin.

SMA Mineral (”SMA”) och SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX” eller ”Bolaget”) inleder ett strategiskt samarbete inom produktion av grön kalk baserat på SaltX:s innovation ”Electric Arc Calciner”. Genom en riktad emission förvärvar SMA 15 procent av ägandet i SaltX.

Det svenska greentech-bolaget SaltX har tidigare kommunicerat sina framsteg inom elektrifiering av kalk- och cementindustrin. Bolaget ingår nu ett samarbetsavtal med SMA,  en av de största kalkproducenterna i Norden, för att starta tillverkning av ”grön kalk” (med vilket avses koldioxidneutral tillverkning av bränd kalk och dolomit). Som ett led i samarbetet tecknar SMA aktier i SaltX motsvarande 15 procent av ägandet genom en riktad emission, vilket tillför SaltX cirka 73 miljoner kronor.

Kalkindustrin är en av Sveriges största utsläppare av koldioxid och SaltX samt SMA bedömer att industrin står inför en oundviklig omställning, där produktionen måste bli energieffektivare och ansvar måste tas för koldioxidutsläppen. Genom detta samarbete tas betydande steg mot en grön omställning.

SMA vill ligga i framkant avseende teknisk innovation som främjar en grön och cirkulär omställning av industrin, bolagets VD Svante Fielding säger:

“Kalk är ett fantastiskt material och en viktig komponent för bland annat stål-, och papper & massaindustrin. Vi tror att vi tillsammans med SaltX:s elektrifieringsteknik kan komma till rätta med koldioxidutsläppen och genomföra den omställning som krävs.”

SaltX VD Carl-Johan Linér berättar:

“Våra respektive spetskompetenser och den delade visionen om att bidra till en grön omställning av industrin är en perfekt matchning. Att vi nu även kan välkomna SMA som ägare i SaltX är jag mycket stolt över. Det här är början på en fantastiskt spännande gemensam resa.”

Om SMA Mineral
SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar bränd kalk till bland annat stål- och papper & massaindustrin. Mer information, besök: www.smamineral.se

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. NCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Mer information vänligen kontakta Svante Fielding, CEO SMA Mineral, 073-803 46 78

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.