SMA Mineral inleder omställningsförhandlingar i Torneå

SMA Mineral Oy inleder förhandlingar om att förändra produktionen av Röyttäs kalkugn i Torneå.

Under de senaste åren har produktionsvolymerna varit för små för att kunna driva företagets kalkverk i Röyttä på ett optimalt sätt. Det ekonomiska utfallet har varit svagt och vi ser att situationen förvärras under 2022 och 2023 med lägre volymer, avsevärt fördyrade energikostnader och högre koldioxidutsläppskostnader.

SMA Mineral har därför beslutat om en framtidssatsning på kalkverket i Röyttä, kalkverket som byggdes 2002 i anslutning till Outokumpus investering i dess nya stålverk i Torneå. För att förbättra framtida lönsamhet och konkurrenskraft måste vi tyvärr pausa produktionen av bränd kalk i Röyttä. Anläggningen kan dock fortsätta fungera som terminal samt produktion av släckt kalk Samtidigt avser vi att göra en strategisk satsning för att omvandla kalkverket i Röyttä till den mest konkurrenskraftiga anläggningen i norra Sverige och Finland, områden där mycket stora industrisatsningar planeras de kommande åren och framtida behov av kalk kommer att öka.

Exakt vilka investeringar som kommer göras är ännu inte beslutat, men målsättningen är att kalkverket ska ställas om till fossilfritt bränsle och/eller koldioxidinfångning för att vara det mest klimatvänliga alternativet på marknaden. Inom detta projekt kommer sannolikt nya samarbeten med kunder och andra företag bli aktuella. Planen är att åtgärderna kommer vara genomförda, och att vår anläggning i Röyttä kommer vara klar för återstart snarast när marknadsförutsättningarna medger. Denna satsning är också ett viktigt led i SMA Minerals strategiska mål att reducera CO2-utsläppen med minst 50% senast år 2030. Efter dessa förändringar av vår verksamhet avser vi att stå starkt rustade att möta såväl befintliga som nya kunders behov av kalkprodukter!

Att delar av produktionen under en tid stängs betyder att vi inte kan behålla all personal. Personalen som berörs är samtliga tjänstemän samt kollektiv personal i Röyttä kalkverk. Preliminärt avser Företaget att minska antalet kollektivanställda med 5-8 tjänster, tjänstemannasidan med 1-4 tjänster, totalt 6-12 tjänster.

Målet är att möjliga uppsägningarna, permitteringar eller deltidserbjudanden kommer att träda i kraft direkt när förhandlingarna med personalen är avslutade.

Ytterligare information: Svante Fielding, CEO, telefon +46 73 803 46 78

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.