SMA Mineral-kalk till Eons storprojekt

”Nära, konkurrenskraftigt och trygga leveranser”

I Eons nya kretsloppsanläggning i Högbytorp pågår ett unikt kretslopp där avfall tas tillvara ner i minsta beståndsdel.
Och för att kretsloppet ska fungera krävs ett ständigt tillflöde av bränd kalk.
– Leveranserna går som tåget, säger en nöjd Mikael Palmgren, projektledare för kretsloppsanläggningen.

Nu står den klar, Eons kretsloppsanläggning i Högbytorp. Kretsloppsanläggningen består av två byggnader – en biogasanläggning och en kraftvärmeanläggning – i vilka organiskt avfall och restavfall omvandlas till biogas, gödselprodukter, fjärrvärme och el. Kraftvärmeverket – som ligger i anslutning till Sveriges största återvinningsanläggning Ragn-Sells – är unikt på flera sätt.
– Dels handlar det om just närheten till återvinningsanläggningen. Avfall som inte kan återvinnas körs direkt till vår anläggning, bara 500 meter bort. Det blir ett integrerat arbete och effektiv logistik, förklarar Mikael Palmgren och fortsätter: – Och dels handlar det om att vår förbränningsanläggning i sig är unik.

Återvinner – ännu ett varv
Medan man i andra kraftvärmeanläggningar har en våt utmatning av slagg och aska har kraftvärme- verket i Högbytorp en torr utmatning.
– Tack vare att askan är torr kan mineraler, salter och metaller som annars skulle ha hamnat på deponi tas tillvara. Återvinningen fortsätter alltså – ännu ett varv. Och när det inte finns mer att utvinna, ja då tar Ragn-Sells hand om resterna och fasar ut dem ur kretsloppet.

3 000 ton kalk
Och för att hela det här fiffiga kretsloppet ska fungera krävs kalk. Ett av processtegen är att rena rökgaserna och det görs genom att blanda in kalk som absorberar exempelvis svavel.
– Rökgasreningen kräver ett ständigt tillflöde av bränd kalk och för vår del handlar det om 3 000 ton om året ungefär, säger Mikael Palmgren och fortsätter:
– Att samarbeta med lokala aktörer, som till exempel SMA Mineral, är viktigt för oss.
Närhet, konkurrenskraft och en stabil leveransorganisation väger tungt.

Vad är viktigt, i samarbete med leverantörer, för att ett så här pass stort maskineri ska flyta på?
– Att vi får de leveranser och den kvalitet vi har kommit överens om, i rätt tid. Och att det finns en transparens. Ibland går saker och ting snett och då är det viktigt att omedelbart kunna
diskutera lösningar för att åtgärda problemet.

Tillbaka

Jarek

Fastlind

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.