SMA Mineral och Mewab inleder nytt samarbete kring jordbrukskalk

SMA Mineral AB och Mewab AB har undertecknat ett avtal kring försäljning och distribution av jordbrukskalk på den svenska marknaden.

Avtalet omfattar krossad kalksten, dolomit och strukturkalk och kommer att gälla med omedelbar verkan.

Uppgörelsen

SMA Mineral har sedan lång tid tillbaka tillverkat och levererat ett brett sortiment av kalkprodukter till det svenska jordbruket. Sortimentet rymmer krossad kalksten och dolomit men också så kallad strukturkalk. Fram till idag har verksamheten även omfattat relaterade tjänster som frakt, spridning och rådgivning.

– Som del av vår framtidsstrategi ser vi det som nödvändigt att fokusera våra helhetsåtaganden på ett antal utvalda kundsegment och att inta en mer passiv roll i andra. Vi har därför valt att överlåta försäljning och distribution av jordbruksprodukter för den svenska marknaden till väletablerade jordbruksaktören Mewab, berättar Per Bodén, SMA Minerals marknads- och affärsutvecklingschef.

SMA Mineral kommer fortfarande att bryta och tillverka jordbrukskalk. Mewab övertar, i och med uppgörelsen, däremot den direkta kundkontakten med lantbrukaren och kommer att sälja och distribuera jordbruksprodukterna under sina egna varumärkesnamn.

Om Mewab

Mewab AB är specialister inom cirkulär ekonomi och arbetar med återanvändning och förädling av restprodukter med fokus mot lantbruket. Företaget erbjuder redan idag försäljning, distribution och spridning av kalkprodukter men har också ett starkt engagemang inom andra jordförbättringsprodukter. För de flesta lantbrukare är Mewab en välkänd aktör.

– Det är SMA Minerals fasta övertygelse att Mewab har kompetensen och organisationen som krävs för att leverera en utomordentlig service och vara en bra partner till kunderna, avslutar Per Bodén.

Produkterna som omfattas av avtalet är de som SMA Mineral tidigare levererat till svenska lantbrukare d.v.s krossad kalksten, dolomit och strukturkalk. Produkter för sjö- och våtmarkskalkning omfattas inte av avtalet.

Tillbaka

Per

Bodén

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.