SMA Mineral tvingas hålla stängt i Gåsgruvan

I fredags den 28 april, då det befintliga tillståndet löpte ut och besked från Mark- och miljödomstolen alltjämt saknades, blev konsekvensen att verksamheten tvingades till ett uppehåll.

SMA Mineral har sedan en längre tid arbetat för att erhålla nytt tillstånd för verksamheten i Gåsgruvan, Filipstad. Företagets bedömning har hela tiden varit att nytt tillstånd kommer erhållas innan det befintliga går ut, även om tidsmarginalerna minskat efterhand.

I fredags den 28 april, då det befintliga tillståndet löpte ut och besked från Mark- och miljödomstolen alltjämt saknades, blev konsekvensen att verksamheten tvingades till ett uppehåll. Detta omfattar såväl produktion som utlastning. Den senaste informationen är att besked kommer senast i slutet av maj, men förhoppningen är att det kommer tidigare än så.  

Angående möjligheter till leveranser från andra anläggningar så sker en dialog med respektive kund. Vi beklagar de problem som uppstår p g a avbrott i leveranserna från Gåsgruvan.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.