SMA Mineral tvingas lägga varsel med anledning av dom i Mark- och miljödomstolen

”Det är ytterst tråkigt att behöva göra detta, både för företaget och de anställda som berörs."

Den nyligen meddelade domen i Mark- och miljödomstolen där SMA Mineral nekades tillstånd till fortsatt brytning av kalksten i Gåsgruvan, leder ofrånkomligt till att företaget måste anpassa organisationen. SMA Mineral har därför idag 2023-05-23 tvingats lägga ett varsel omfattande 5-20 anställda medarbetare med befattningar som är kopplade till verksamheten i Gåsgruvan.

”Det är ytterst tråkigt att behöva göra detta, både för företaget och de anställda som berörs. Vi är väldigt besvikna och förvånade över domen” säger Svante Fielding, koncernchef för SMA Mineral.

Vad gäller leveranser till kunder så gör vi ansträngningar för att kunna tillgodose behovet av vissa produkter från andra anläggningar. Dialog sker direkt med respektive kund. ”Även för våra kunder riskerar det dock tyvärr att bli betydande konsekvenser på grund av den negativa domen” säger Svante Fielding.

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Chief Commercial Officer – SMA Mineral

Vi söker en driven och erfaren försäljningschef som kan ta vår försäljning till nya höjder. Vi står inför en spännande framtid med prägel och fokus på hållbarhet!