SMA Minerals produktion av kalk i Sandarne blir klimatneutral

Nu har vi börjat producera kalk med fossilfritt bränsle i vår produktionsanläggning i Sandarne utanför Söderhamn! Detta är ett led i det nya strategiska målet att SMA Mineral ska halvera sina totala CO2-utsläpp till senast år 2030.

Investeringen innebär ett första större kliv mot minskade utsläpp från verksamheten. Det gör också att våra kunder inom pappers- och massaindustrin kan dra nytta av ett ännu mer hållbart produktalternativ.

Lysande exempel på minimal resursanvändning

Kalkproduktionen i Sandarne bedrivs helt utan någon användning av jungfrulig kalkstensråvara. Det gör att den redan sedan tidigare stått för minimal resursanvändning med lägsta möjliga påverkan på miljön. Detta genom att kalkproduktionen är baserad på så kallad ”mesa”, en klimatneutral karbonatrestprodukt från tillverkning av pappersmassa. Efter att mesan bränns om i vår roterugn levereras den tillbaka till massabruken i form av bränd kalk och återanvänds därmed i ett cirkulärt flöde vid tillverkningen av pappersmassa.

I och med bytet till fossilfritt bränsle uppnår vi nu dessutom en helt klimatneutral produktion. I reella tal innebär det en beräknad total utsläppsminskning motsvarande cirka 20 000 ton CO2.

– Det övergripande målet är en hållbar, långsiktig och lönsam utveckling. Hållbarhet är högsta prioritet och det mest angelägna arbetet handlar om koldioxidutsläppen. Investeringen vi gör i Sandarne är det första större steget vi tar i den färdplan vi har tagit fram för att halvera utsläppen från vår verksamhet, säger Svante Fielding, ny vd för SMA Mineral sedan den 1 september.

Höga ambitioner och nya mål – halverade CO2-utsläpp

Vi har som företag nyligen reviderat våra övergripande affärs- och hållbarhetsmål. År 2030 ska till exempel de totala CO2-utsläppen ha minskat med minst 50 %. En utmaning som fordrar många och stora investeringar, och djupa samarbeten inte minst med våra kunder.
En färdplan för arbetet finns framtagen och vi ser fram emot att rapportera om fortsatta aktiviteter på vägen mot målet.

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.