SMA Minerals tillståndsansökan – uppdatering 2023-05-17

Mark- och miljödomstolen meddelade den 16 maj dom avseende SMA Minerals tillståndsansökan för fortsatt verksamhet i Gåsgruvan.

Mycket oväntat blev det ett negativt besked vilket innebär att verksamheten inte kommer kunna återupptas i en snar framtid. Rätten var inte enig i beslutet.

Konsekvenserna för anställda, kunder och samarbetspartners är nu under utredning och uppdateringar om situationen kommer ske efterhand. Angående eventuella möjligheter till leveranser från andra anläggningar inom koncernen så sker dialog med respektive kund.

I Gåsgruvan har kalksten brutits sedan mitten av 1800-talet. Fyndigheten bedöms av Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) vara av riksintresse.

Svante Fielding

VD och koncernchef, SMA Mineral

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.