Kenny Tapper

SALES • PAPPERS- OCH CELLULOSAINDUSTRI, JÄRN- OCH STÅLINDUSTRI, GRUV- OCH METALLINDUSTRI

KENNY TAPPER

Försäljningsingenjör