Mikael Zackrisson

SALES • JÄRN- OCH STÅLINDUSTRI, GRUV- OCH METALLINDUSTRI

MIKAEL ZACKRISSON

Försäljningsingenjör