Pasi Naukkarinen

SALES • ASFALT, BYGG, RÖKGASRENING, VATTENRENING, MAKADAM/BERGKROSS

PASI NAUKKARINEN

Försäljningsingenjör