Svensk Oljeåtervinning i Västerås söker ny platschef

Svensk Oljeåtervinning startades 2002 och har målsättningen att vara den ledande aktören på den svenska spilloljemarknaden. Eftersom vi är ett ekonomiskt stabilt företag med hög investeringstakt i produktionsanläggningen, kan vi erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv återvinning av deras förbrukade oljor. Sedan 2016 ägs bolaget av SMA Mineral AB med huvudkontor i Filipstad.

Efter 19 år som engagerad ledare för ett företag i ständig utveckling söker nuvarande platschef nya utmaningar och frånträder under sommaren. Vi söker nu hans efterträdare med placeringsort Västerås.

Uppdraget
Som platschef ansvarar du för verksamhetens lönsamhetsmål, personal, försäljning, produktion, leveranser, miljöprestanda, säkerhet och utveckling. Konkreta mål sätts årligen i verksamhetsplanen med ledning av beslutade policys och verksamhetssystem.

Befogenheter
• Teckna leverans- och försäljningsavtal.
• Planera, genomföra och följa upp verksamheten.
• Organisera och utveckla resurser i form av produktionsutrustning och personal.
• Aktivt föreslå och genomföra förbättringsåtgärder och utveckling.

Kompetens
Befattningen kräver ledningsförmåga, teknisk förståelse, administrativ förmåga, miljö- och arbetsmiljökompetens samt insikt i kundernas behov. Förmåga att utveckla verksamheten är en förutsättning. Lämplig utbildningsbakgrund är inom området kemi/miljöteknik på högskolenivå. Kontakt med utländska aktörer kräver att man behärskar engelska.

Information om oss hittar du på: www.svenskoljeater.se och www.smamineral.se
Ansökan skickas till: ingemar@eminens.se
Frågor om tjänsten besvaras av VD för Svensk Oljeåtervinning, Magnus Öman: magnus.oman@smamineral.com
Sista ansökningsdag: 11 juni 2021

Tillbaka

Magnus

Öman

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Svensk Oljeåtervinning i Västerås söker ny platschef

Svensk Oljeåtervinning startades 2002 och har målsättningen att vara den ledande aktören på den svenska spilloljemarknaden. Eftersom vi är ett ekonomiskt stabilt företag med hög investeringstakt i produktionsanläggningen, kan vi erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv återvinning av deras förbrukade oljor. Sedan 2016 ägs bolaget av SMA Mineral AB med huvudkontor i Filipstad.

NOTIS

SMA Mineral söker VD & koncernchef

Nuvarande VD & koncernchef, tillika ägare, har efter många år i bolaget valt att kliva av positionen och istället tillträda som arbetande styrelseordförande. Därför söker nu SMA Mineral en VD & koncernchef med ansvar för att organisera, leda och utveckla företaget i linje med företagets värderingar, vision och strategi.

NOTIS

Sjöar räddas – med 3 000 ton kalk

När drivorna av vinterns snö smälter riskerar sjöar och vattendrag att försuras och vid försurning riskerar fiskar, vattenlevande djur och växter att dö ut. Lösningen? Kalkmjöl! Med 3 000 ton kalk har vi på SMA Mineral nu säkerställt rätt pH-balans i Västernorrlands sjöar.