Vi är supertaggade!

SMA Mineral har satt ambitiösa mål för att reducera utsläppen av växthusgaser. Senast 2030 ska koldioxidutsläppen halverats. Vi tycker att HYBRIT-projektet och SSAB:s stora omställning i Oxelösund är helt fantastiska projekt. SMA Mineral är ”supertaggade” att bidra och vara en del av detta!

”SMA Mineral har, liksom SSAB, satt ambitiösa mål för att reducera utsläppen av växthusgaser. Senast 2030 ska koldioxidutsläppen halverats. Vi är nu i en intensiv dialog med våra största kunder om vilka alternativ som finns och vilka investeringar vi ska satsa på. Vi lägger förstås inte hela ansvaret på våra kunder, men vi vill ju att de stora hållbarhetsinvesteringar som faktiskt görs bidrar till gemensam konkurrenskraft och säkerställer ett långsiktigt samarbete.

Vi tycker att HYBRIT-projektet och SSAB:s stora omställning i Oxelösund är helt fantastiska projekt. De sätter en ny hållbarhetsstandard i stålindustrin, men även i dess leverantörsled. Och det finns ju helt uppenbart en stor efterfrågan på grönt stål. SMA Mineral är ”supertaggade” att bidra och vara en del av detta!

En stor utmaning är att ungefär hälften av massan från kalkstenen avges som CO2 när man bränner kalksten. Detta kan man inte påverka på annat sätt än att fånga in koldioxiden, vilket betyder stora projekt och samarbeten. SMA Mineral medverkar i ett sådant projekt i Norge, och det finns fler lovande uppslag i de andra nordiska länderna.

Något som är lättare att göra något åt, är att byta till fossilfritt bränsle. Här har vi flera konkreta saker på gång som vi kommer kunna berätta mer om framöver! Vår plan i Oxelösund är, precis som det står i reportaget om SSAB, att först övergå till ett renare bränsle i form av naturgas, och i ett senare skede till fossilfritt bränsle, t.ex. biogas eller bioolja.

Sedan kan vi inom företaget såklart göra många andra saker för att förbättra vår hållbarhetsprestanda, till exempel jobbar vi hårt för att kunna använda lokal kalkstensråvara för att undvika onödigt långa transporter.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bodén, marknads- och affärsutvecklingschef

Tillbaka

Per

Bodén

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.