Vi behöver ditt samtycke för att kunna hjälpa dig

För att kunna ta emot, hantera och spara personuppgifterna i formuläret behöver vi ditt samtycke. Personuppgifterna krävs för att vi ska kunna ha fortsatt kommunikation med dig.

Personuppgifterna samlas in till SMA Mineral AB och andra företag inom koncernen. Vi delar dem inte med tredje part.

Ditt samtycke gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka det. Det gör du genom att kontakta sma@smamineral.com. Du har självklart också rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta oss på nämnda e-postadress. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du även rätt att ställa ditt klagomål till datainspektionen.