Boda

Boda kalkverk

SMA Mineral förvärvade Boda kalkverk 1986. Sedan dess har anläggningen löpande moderniserats och verksamheten utvecklats. Boda producerar bränd kalk med stenråvara från den närliggande kalkfyndigheten i Jutjärn. Produktionen av bränd kalk sker i en Maerz dubbelschaktugn och det finns även utrustning för malning samt produktion av briketter. Kunderna finns framförallt inom stål-, bygg- samt kemisk industri.

Kontakt

BODA

Lars

Carlsson

Platschef Rättvik, Boda, Kullsberg, Jutjärn

0046 70 373 28 15