Minskade utsläpp med kalkfilterdiken

”En vinst för miljön – och lantbrukaren”

Gödning av åkermarker, framförallt med fosfor, är viktigt för att hålla höga skördar men läckaget från åkermarken bidrar också till övergödning av våra vatten. Lösningen? Kalkfilterdiken!

– Det är bättre att ta problemen i början än att jaga dem i slutet, menar Markus Medin som driver projektet.

Att täckdika – alltså att dränera åkermark – är en förutsättning för att kunna odla som lantbrukare. Dikningen håller grundvattennivån nere så att rötterna får luft och grödorna kan växa.

Fosfor kvar i jorden

Skillnaden mellan vanlig täckdikning och så kallad kalkfilterdikning är att man i den senare blandar ned en strukturkalk i återfyllnadsmassorna. SMA Minerals strukturkalk, Cresco Optimal, är en kalkprodukt som innehåller bränd kalk som reagerar med leran och binder fosforn i marken. Att fosforn stannar kvar i jorden minskar utsläppen och gör att lantbrukaren kan utnyttja åkermarken maximalt.

”Exakt djup och fall”

Hur går det till då? Jo, en bandgående kedjegrävare gräver ett meterdjupt dike och skruvar ut grävmassorna på varsin sida samtidigt som en dräneringsslang matas ner på botten av diket.

– En GPS i täckdikningsmaskinen ser till att djup och fall blir exakt så att vattnet rinner åt rätt håll, förklarar Markus Medin, ägare till Medin Maskin.

Efter grävningen skyddsfylls slangen med grus och till sist återförs grävmassorna uppblandade med strukturkalk. Och efter det är det bara för lantbrukaren att fortsätta bruka sitt fält.

Intresset ökar

Kalkfilterdiken i större skala är relativt nytt i jordbrukssammanhang, men på framfart. Projektet som Medin Maskin driver är det största kalkdikesprojektet hittills och tack vare att miljövinsten med denna metod är så stor finns statligt stöd att söka.

– Vi har haft en stor rusch nu under året och hoppas såklart att det ska fortsätta, att fler ska inse vilka goda miljöeffekter det här ger, säger Markus Medin och fortsätter:

– Det här ger större nytta än fosforfällor och fosfordammar. Det här ger ju samtidigt lantbrukaren ett väldränerat fält med möjlighet till högre skörd. Det är bättre att ta problemen i början än att jaga dem i slutet.

 Därför SMA Mineral

Att valet föll på SMA Mineral för Medin Maskin hade inte bara med produkten att göra utan också med tillgängligheten.

– Vi kan hämta kalk när vi vill, även nätter och helger och det är jätteviktigt för oss. Eftersom det här är ett väderberoende säsongsjobb blir det ofta kort om tid och då krävs det att vi kan få tag på produkterna när vi behöver dem.

Statligt stöd? Så gör du!

Tack vare att kalkfilterdikning minskar läckaget av fosfor – med upp till 40 procent – finns statligt stöd att söka.

Är du intresserad? Vänd dig till länsstyrelsen som i sin tur guidar dig rätt. Själva ansökan görs med personlig inloggning på Jordbruksverkets hemsida.

Tillbaka

Jimmie

Larsson

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Svensk Oljeåtervinning i Västerås söker ny platschef

Svensk Oljeåtervinning startades 2002 och har målsättningen att vara den ledande aktören på den svenska spilloljemarknaden. Eftersom vi är ett ekonomiskt stabilt företag med hög investeringstakt i produktionsanläggningen, kan vi erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv återvinning av deras förbrukade oljor. Sedan 2016 ägs bolaget av SMA Mineral AB med huvudkontor i Filipstad.

NOTIS

SMA Mineral söker VD & koncernchef

Nuvarande VD & koncernchef, tillika ägare, har efter många år i bolaget valt att kliva av positionen och istället tillträda som arbetande styrelseordförande. Därför söker nu SMA Mineral en VD & koncernchef med ansvar för att organisera, leda och utveckla företaget i linje med företagets värderingar, vision och strategi.

NOTIS

Sjöar räddas – med 3 000 ton kalk

När drivorna av vinterns snö smälter riskerar sjöar och vattendrag att försuras och vid försurning riskerar fiskar, vattenlevande djur och växter att dö ut. Lösningen? Kalkmjöl! Med 3 000 ton kalk har vi på SMA Mineral nu säkerställt rätt pH-balans i Västernorrlands sjöar.