Minskade utsläpp med kalkfilterdiken

”En vinst för miljön – och lantbrukaren”

Gödning av åkermarker, framförallt med fosfor, är viktigt för att hålla höga skördar men läckaget från åkermarken bidrar också till övergödning av våra vatten. Lösningen? Kalkfilterdiken!

– Det är bättre att ta problemen i början än att jaga dem i slutet, menar Markus Medin som driver projektet.

Att täckdika – alltså att dränera åkermark – är en förutsättning för att kunna odla som lantbrukare. Dikningen håller grundvattennivån nere så att rötterna får luft och grödorna kan växa.

Fosfor kvar i jorden

Skillnaden mellan vanlig täckdikning och så kallad kalkfilterdikning är att man i den senare blandar ned en strukturkalk i återfyllnadsmassorna. SMA Minerals strukturkalk, Cresco Optimal, är en kalkprodukt som innehåller bränd kalk som reagerar med leran och binder fosforn i marken. Att fosforn stannar kvar i jorden minskar utsläppen och gör att lantbrukaren kan utnyttja åkermarken maximalt.

”Exakt djup och fall”

Hur går det till då? Jo, en bandgående kedjegrävare gräver ett meterdjupt dike och skruvar ut grävmassorna på varsin sida samtidigt som en dräneringsslang matas ner på botten av diket.

– En GPS i täckdikningsmaskinen ser till att djup och fall blir exakt så att vattnet rinner åt rätt håll, förklarar Markus Medin, ägare till Medin Maskin.

Efter grävningen skyddsfylls slangen med grus och till sist återförs grävmassorna uppblandade med strukturkalk. Och efter det är det bara för lantbrukaren att fortsätta bruka sitt fält.

Intresset ökar

Kalkfilterdiken i större skala är relativt nytt i jordbrukssammanhang, men på framfart. Projektet som Medin Maskin driver är det största kalkdikesprojektet hittills och tack vare att miljövinsten med denna metod är så stor finns statligt stöd att söka.

– Vi har haft en stor rusch nu under året och hoppas såklart att det ska fortsätta, att fler ska inse vilka goda miljöeffekter det här ger, säger Markus Medin och fortsätter:

– Det här ger större nytta än fosforfällor och fosfordammar. Det här ger ju samtidigt lantbrukaren ett väldränerat fält med möjlighet till högre skörd. Det är bättre att ta problemen i början än att jaga dem i slutet.

 Därför SMA Mineral

Att valet föll på SMA Mineral för Medin Maskin hade inte bara med produkten att göra utan också med tillgängligheten.

– Vi kan hämta kalk när vi vill, även nätter och helger och det är jätteviktigt för oss. Eftersom det här är ett väderberoende säsongsjobb blir det ofta kort om tid och då krävs det att vi kan få tag på produkterna när vi behöver dem.

Statligt stöd? Så gör du!

Tack vare att kalkfilterdikning minskar läckaget av fosfor – med upp till 40 procent – finns statligt stöd att söka.

Är du intresserad? Vänd dig till länsstyrelsen som i sin tur guidar dig rätt. Själva ansökan görs med personlig inloggning på Jordbruksverkets hemsida.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.